Om Ställningspatrullen AB

Ställningspatrullen AB är ett helägt bolag av VD Tony Haddad med 18 heltidsanställda och har för närvarande en omsättning på 5 – 10 mindre och större uppdrag i månaden. Tony har varit verksam som egen företagare i 10 år och har 15 års erfarenhet i branschen, målsättningen med Ställningspatrullen AB är att fördubbla företagets genomsnittliga engagemang i antalet uppdrag under närmaste framtid.

Vi på Ställningspatrullen tar ansvar för uppdragets genomförande och kvalitet genom hela produktionsprocessen. Alla uppdrag planeras och leds av Tony.
Efter sedvanlig offert och accept/avtal så genomförs uppdraget vanligen enligt följande:

Vi säkerställer att uppdragsgivaren har alla nödvändiga tillstånd och att dessa är i sin ordning

 1. Ritning.
 2. Sammanställning och instruktion av personal.
 3. Instruktion till transportörer. Vi genomför alla transporter själva med egna bilar.
 4. Om det behövs så spärrar vi av området med tanke på säkerhet för fotgängare och bilister m.m.
 5. Material transporteras till plats.
 6. Ställningsbyggarna och byggarbetare sätter igång under överseende av projektledning.
 7. Efter arbete görs besiktning och bedömning av ställningens bärkapacitet. Vi säkerställer även att ställningen klarar övriga
 8. Påfrestningar från väder och vind m.m.
 9. När uppdragsgivare är klar.
 10. Bedömning av säkerhetsavstånd för fotgängare och bilister.
 11. Nedmontering.
 12. Borttransport till lager.
 13. Kontrollbesiktning av material.