Tjänster

Vi åtar oss uppdrag enligt följande.

  • Fasadställningar för fasadrenoveringar, målning, nybygge m.m.
  • Skyddstak och väderskyddstak.
  • Intagsbryggor.
  • Skyltställningar.
  • Broar, hängställningar.
  • Vi åtar oss även mer komplicerade uppdrag, som i hisschakt och vissa takarbeten exempelvis.

Ställningssystem
Vi använder följande system: Monzon aluminium samt Modular ställning.
Vi förfogar över ställningar för 50000 kvm och skyddstak, c:a 2000. kvadrat. Vid behov kan vi snabbt komplettera vårt lager.